Kit para vertebroplastia UL HCS;
-H27-16.0700001
Kit para vertebroplastia BL HCS
-H27-16.0700002